15 Οκτωβρίου, 2020

Press Room

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Β. Τερζής: Επιτακτική η ανάγκη στήριξης των πολιτιστικών συλλόγων


Πρόγραμμα ύψους ενός δις ευρώ ανακοίνωσε η Γερμανική κυβέρνηση για την υποστήριξη της πολιτιστικής ζωής, φορέων και ιδιωτών που έχουν πληγεί ή έχουν μείνει άνεργοι εξ αιτίας του Covid-19. Συγχρόνως στην αρχή της πανδημίας δημιουργοί, καλλιτέχνες, ελεύθεροι επαγγελματίες του χώρου, είχαν λάβει μια γενναία επιχορήγηση 5.000 ευρώ με μια απλή αίτηση, κατάθεση βιογραφικού και δείγματα των δράσεων και του προγραμματισμού τους.

Μια πραγματική κίνηση σεβασμού, βοήθειας και εμπιστοσύνης στη Γερμανία, όπου ο πολιτισμός θεωρείτε και το αποδεικνύουν έμπρακτα, ένας τομέας που συνδέεται με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη, που δίνει δουλειές και συνεισφέρει στην οικονομική ζωή, που καινοτομεί, που ανεβάζει το βιοτικό και πνευματικό επίπεδο και κάνει τις τοπικές κοινωνίες πιο ελκυστικές και αξιοβίωτες.

Στην Ελλάδα τα πράγματα στον πολιτισμό θολά και απροσδιόριστα. Χαμένοι ανάμεσα στους Κ.Α.Δ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) και της ένταξης σε μητρώα, καλλιτέχνες, δημιουργοί, σύλλογοι, φορείς και σωματεία χτυπημένοι όλοι από τα αναγκαία μέτρα και τις επιπτώσεις τους, επαιτούν περισσότερο παρά προσδοκούν μια αντίστοιχη κρατική μέριμνα.

Στον Δήμο μας μόλις στις 23 Σεπτεμβρίου 2020, μετά από δημόσιες παρεμβάσεις Δημοτικών Συμβούλων και ενώ έως τότε αποδεδειγμένα δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον, ανακοινώθηκε από την Πρόεδρο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. πως σε συνεννόηση με το κ. Δήμαρχο αποφασίστηκε να καταγραφούν ξεχωριστά οι ανάγκες των πολιτιστικών συλλόγων ούτος ώστε η ενίσχυση που θα δοθεί να είναι χρήσιμη και αποτελεσματική.

Σήμερα, τρεις εβδομάδες μετά τις εξαγγελίες της 23ης Σεπτεμβρίου, καμία καταρχάς επικοινωνία με τους συλλόγους δεν έγινε για καταγραφή των αναγκών τους και κατά δεύτερον καμία επίσημη πληροφόρηση δεν υπάρχει για τον τρόπο και το μέγεθος της βοήθειας και ενίσχυσης που θα τύχουν από τον Δήμο. Αποτέλεσμα η κατάθεση επιστολής, που συνυπογράφουν Πρόεδροι πολιτιστικών σωματείων της πόλης, στον κ. Δήμαρχό και κ. Αντιπεριφερειάρχη καθώς και στους Βουλευτές του Νομού.

Γεγονός είναι πως το νομικό και θεσμικό καθεστώς δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μορφή οικονομικής επιχορήγησης σε πολιτιστικούς συλλόγους για την κάλυψη λειτουργικών τους δαπανών (ενοίκια, πληρωμή Δ.Ε.Κ.Ο, θέρμανση κ.α). Στον αντίποδα νομίμως χρηματοδοτούνται και επιχορηγούνται δράσεις και ανάγκες που συνδέονται άμεσα με πολιτιστικούς σκοπούς και που συμβάλουν στην προαγωγή της πολιτιστικής και εν γένει της πνευματικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων. Συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων, παραγωγές, εκδόσεις, είναι δράσεις όπου μέρος ή όλα τα έξοδα μπορούν να καλυφθούν, δεν είναι όμως αυτό που ζητούν τώρα οι σύλλογοι.

Από τη γνώση, την εμπειρία και τη συνεργασία μου πάντα με τους υπηρεσιακούς, στην πενταετή μου θητεία σε θέσεις ευθύνης, δε γνωρίζω αν αυτή τη στιγμή υπάρχει νόμιμος τρόπος να ενισχυθούν οι σύλλογοι και να πραγματοποιηθεί η δήλωση και η επιθυμία της Δημοτικής Αρχής.

Μοναδική λύση είναι να πιέσουν Κ.Ε.Δ.Ε, Δήμαρχοι, Βουλευτές, επίσημοι πολιτιστικοί φορείς, προσωπικότητες του καλλιτεχνικού χώρου σε όλη την Ελλάδα, τους αρμόδιους Υπουργούς, ώστε να υπάρξει λόγω Covid-19, όπως έγινε εν μέρη για τον αθλητισμό, μια τροπολογία στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Δ.Κ), μια ευνοϊκή ρύθμιση και ένα άρθρο σε ένα σχέδιο νόμου, όπου θα επιτρέπονται επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους από τους Ο.Τ.Α Α΄ και Β΄ βαθμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Παράλληλα με τη ρύθμιση να υπάρξει και η αντίστοιχη Κεντρική Επιχορήγηση.

Παρόλα αυτά, εύχομαι πραγματικά η Δημοτική Αρχή να βρει τρόπο, με ιδίους πόρους και μέσα, άμεσα να βοηθήσει οικονομικά τους συλλόγους αν και πολύ φοβάμαι πως ακόμη και αν τους βρει δε θα αποφύγει να ανοίξουν οι «Ασκοί του Αιόλου», μιας και πολλοί θα θελήσουν να περάσουν από το ταμείο!!!

φωτιστικά inde.gr