30 Δεκεμβρίου, 2019

Βαΐα Βαΐδου

Το μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών για την πρώτη του Νέου Ετους 2020


Στην αέναη διαδρομή του χρόνου, η πρώτη ημέρα κάθε νέου έτους συνιστά ορόσημο. Ορόσημο, ταυτόχρονα, απολογισμού και προγραμματισμού.
Η χρονιά που φεύγει, χωρίς να είναι απαλλαγμένη από προβλήματα, τα οποία, άλλωστε, είναι αναπόφευκτα στην ζωή, σηματοδότησε πολλαπλές αλλαγές σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Αλλαγές, οι οποίες με σωστό προγραμματισμό, σχέδιο και αξιοποίηση, μπορούν να αποβούν αποδοτικές και καρποφόρες για τους συμπολίτες μας. Θα απαιτηθεί όμως, σκληρή και επίπονη δουλειά, ώστε να δώσουμε όλοι τον καλύτερό μας εαυτό προς την κατεύθυνση που όλοι επιθυμούμε.
Εύχομαι λοιπόν σε κάθε Σερραία και τους Σερραίο το 2020 να αποδειχθεί έτος υγείας, ευημερίας και ευόδωσης των σκοπών τους.