, , , ,

14 Απριλίου, 2022

Press Room

Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια στον Δήμο Σερρών


 

Άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα μνήμης, όλων των ηλικιών καλεί ο δήμος των Σερρών να υποβάλλουν την αίτηση τους στο συμβουλευτικό σταθμό άνοιας  ώστε να εξεταστούν από επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Ο εν λόγω Σταθμός επικεντρώνεται κυρίως στη υποστήριξη των πασχόντων δημοτών και την ψυχοκοινωνική στήριξη των οικογενειών τους, ώστε να προκύψουν συγκεκριμένα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας βρίσκεται επί της οδού Μεραρχίας 94 και πληροφορίες στο τηλέφωνο : 2321085661

https://youtu.be/fvfrynTLVJA