9 Αυγούστου, 2020

Press Room

Σέρρες: Παρέμβαση εισαγγελέα, για καθαρισμό οικοπέδου στην Κοίμηση.


Σε χώρο εναπόθεσης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων είχε μετατραπεί αυλή οικοπέδου στο κέντρο της Κοίμησης του δήμου Ηράκλειας κάνοντας τη διαβίωση των κατοίκων ανυπόφορη. μετά και τις καταγγελίες που υπήρχαν ο χώρος καθαρίστηκε από υπαλλήλους και μηχανήματα του δήμου κατόπιν βέβαια εισαγγελικής παραγγελίας.