3 Νοεμβρίου, 2020

Press Room

Σέρρες: Κατ΄ οίκον παράδοση φαγητού στους ωφελούμενους του Κοινωνικού Συσσιτίου


Από αύριο, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 και μέχρι τη λήξη του lockdown στον Δήμο Σερρών η Δομή του Κοινωνικού Συσσιτίου της Πρόνοιας θα φροντίζει με τους εργαζόμενους για την κατ’ οίκον παράδοση του φαγητού σε όλους τους ωφελούμενους, όπως ανακοίνωσε η Αντιδήμαρχος Σωτηρία Πάνου- Αναστασιάδου.
Παρακαλούνται οι σιτιζόμενοι να μην προσέρχονται στη Δομή του Κοινωνικού Συσσιτίου για τη λήψη του φαγητού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (Μπαζιργιάννης Κωνσταντίνος -Κοινωνικός Λειτουργός Τ.Ε. :Συντονιστής Δομής Κοινωνικού Συσσιτίου Δήμου Σερρών -Τηλ.: 2321023382)

https://youtu.be/IDD4uJGRBO0