, , ,

3 Ιουνίου, 2021

Press Room

Σέρρες: Ικανοποιήθηκε πάγιο αίτημα των κατοίκων του Αγίου Ιωάννη


Η ΔΕΥΑΣ ικανοποίησε ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του οικισμού του Αγίου Ιωάννη, ασφαλτοστρώνοντας την οδό που οδηγεί στη νέα δεξαμενή ύδρευσης, ενώ τοποθετήθηκαν και σχάρες υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων.

Με την συγκεκριμένη παρέμβαση αντιμετωπίζεται οριστικά η κάθοδος φερτών υλών αλλά και ομβρίων υδάτων εντός του οικισμού, φαινόμενο που ταλαιπωρούσε μέχρι σήμερα τους κατοίκους του Αγίου Ιωάννη.

Η ΔΕΥΑΣ έκρινε επιβεβλημένη την ικανοποίηση του αιτήματος των κατοίκων αν και δεν προβλεπόταν από την αρχική εργολαβία.

Οι δύο νέες δεξαμενές ύδρευσης σε Άγιο Ιωάννη και Ξηρότοπο διασφαλίζουν την απρόσκοπτη υδροδότηση των δύο περιοχών με άφθονο και ποιοτικό νερό ακόμα και σε περίπτωση βλαβών ή δυσλειτουργιών του δικτύου.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής του κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη είναι μέσα από διαρκείς βελτιώσεις και ουσιαστικές προσθήκες σε υπό εκτέλεση έργα να επιτυγχάνεται η περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητάς τους.

Ο Προεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, ο οποίος βρέθηκε στον χώρο των εργασιών, δήλωσε: “Προτεραιότητά μας είναι οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για τη βελτίωση ή τη δημιουργία νέων υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης να αξιοποιούνται στο μέγιστο βαθμό προς όφελος των κατοίκων του Δήμου μας”.