Σέρρες: Έξαρση των λοιμώξεων αναπνευστικού κυρίως σε μικρά παιδιά