,

1 Απριλίου, 2021

Press Room

Σέρρες: Αποτίμηση Παρεμβάσεων Ενεργειακής Εξοικονόμησης σε Δημόσια Κτίρια


Ο Δήμος Σερρών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια» και ακρωνύμιο 3ΕΜ, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg Διακρατικής Συνεργασίας Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση κατάρτισης – εκπαίδευσης, την Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021, με θέμα την ενεργειακή εξοικονόμηση και τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Αντιδήμαρχος Σερρών Έργων – Υποδομών, Πολιτικής Προστασίας – Παλλαϊκής Άμυνας και Πολεοδομίας, κ. Νυχτοπάτης Γεώργιος, ο οποίος επεσήμανε τη σπουδαιότητα και τη σημασία υιοθέτησης πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ παρουσίασε και το έργο του Δήμου που υλοποιείται προς αυτή την κατεύθυνση.

Συγκεκριμένα, έκανε μνεία στις παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης στο Λύκειο Προβατά και σε μία σειρά από δράσεις που ήδη υλοποιούνται, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση στο 9ο και στο 12ο  Δημοτικό Σχολείο αλλά και στο Κολυμβητήριο Σερρών. Ιδιαίτερη αναφορά, εξάλλου, έκανε ο κ.Νυχτοπάτης και στις προτάσεις που ετοιμάζει να καταθέσει ο Δήμος Σερρών στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Ακολούθησε η παρουσίαση των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου 3Εm, βάσει των παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης που έλαβαν χώρα στο Λύκειο Προβατά του Δήμου Σερρών, στο Νηπιαγωγείο του Δήμου Valandovo και στο Δημοτικό σχολείο του Δήμου Radovish.

Αναλυτικά, στο Λύκειο Προβατά υλοποιήθηκε μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας με την προσθήκη θερμομόνωσης στο περιμετρικό κέλυφος και το δώμα της στέγης του κτιρίου, την αντικατάσταση κουφωμάτων, την τοποθέτηση λέβητα-καυστήρα pellets, την τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων και νέων κυκλοφορητών στο σύστημα θέρμανσης, την τοποθέτηση μηχανικού εξαερισμού στις αίθουσες, ο οποίος σημειώνεται είναι ο καταλληλότερος για τις συνθήκες αποτροπής εξάπλωσης του COVID-19, και την αντικατάσταση των λαμπτήρων των φωτιστικών σωμάτων με νέους τεχνολογίας Led. Για την αξιολόγηση ενεργειακής αναβάθμισης υιοθετήθηκαν καινοτόμες, «έξυπνες» τεχνολογίες και, συγκεκριμένα, η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και η ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενημέρωσης του κοινού και παρουσίασης online μετρήσεων από το Λύκειο Προβατά.

Ο Δήμος Σερρών καταβάλλει συντονισμένες προσπάθειες ώστε να διαμορφωθεί ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, που αποτελείται από δράσεις όπως (ενδεικτικά): η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες κτιρίων (συνολικά έχει γίνει εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων σε 32 σχολικά κτίρια με αποτέλεσμα το 40% της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων αυτών να παράγεται από ΑΠΕ –ηλιακή ενέργεια), η ενεργειακή κοινότητα στο Δήμο Σερρών, η διαχείριση της δασικής και αγροτικής βιομάζας, η βιώσιμη αστική κινητικότητα και μικροκινητικότητα σε συνδυασμό και συνέργεια με δράσεις άλλων φορέων όπως η εγκατάσταση ενός διευρυμένου δικτύου φυσικού αερίου εντός της πόλης των Σερρών.