19 Ιουνίου, 2020

Press Room

Σέρρες: Αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών στο αμπέλι


H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας ανακοινώνει προς τους καλλιεργητές αμπέλου του Νομού μας τα παρακάτω:

 Η πτήση της δεύτερης γενιάς της ευδεμίδας έχει ξεκινήσει στις πρώιμες περιοχές του δικτύου των φερομονικών παγίδων (Άμπελοι – Τριανταφυλλιά  Ν. Σερρών) με χαμηλό αριθμό συλλήψεων. Η έναρξη της πτήσης της δεύτερης γενιάς δεν είναι ταυτόχρονη σε όλες τις περιοχές και μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση. Έτσι, συνιστάται στους αμπελουργούς να ελέγχουν τα πρέμνα τους για την παρουσία αυγών και να προχωρούν σε ψεκασμό για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου εντόμου ιδίως στα επιτραπέζια σταφύλια. Οι ψεκασμοί πρέπει να επιτυγχάνουν καλή διαβροχή των ραγών που βρίσκονται στο στάδιο της ταχείας αύξησης. Για την επιτυχή καταπολέμηση της ευδεμίδας συνιστάται επανάληψη του ψεκασμού.

Το τζιτζικάκι (Empoasca sp.) εξελίσσεται σε σημαντικό εχθρό της καλλιέργειας με συμπτώματα αρχικά στα ανώτερα φύλλα. Το έντομο απομυζά χυμούς από τα φύλλα και παράλληλα εκκρίνει ουσίες που καταστρέφουν το αγγειακό σύστημα με αποτέλεσμα τα φύλλα να παρουσιάζουν συστροφές και να μοιάζουν σαν καψαλισμένα. Οι παραγωγοί συνιστάται να ελέγχουν τα αμπέλια τους για την παρουσία των άπτερων ατόμων (νύμφες) στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και να προχωρούν σε ψεκασμό με το κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν το τελευταίες εβδομάδες ευνοούν την εμφάνιση και εξάπλωση της ασθένειας του περονοσπόρου. Επίσης ευνοείται και η ασθένεια του ωιδίου σε ευαίσθητες λευκές ποικιλίες και περιοχές με αυξημένη υγρασία. Συνιστάται να γίνει ψεκασμός για την αντιμετώπιση των παραπάνω ασθενειών ιδιαίτερα σε αμπελώνες που εμφανίζουν πρόβλημα κάθε χρόνο.

Σε αμπέλια που εμφανίζουν προσβολές από ψευδόκοκκο πρέπει να γίνεται καταπολέμηση του εντόμου σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της ευδεμίδας. Συστήνεται στους παραγωγούς όταν εφαρμόζουν συνδυασμένη καταπολέμηση, να χρησιμοποιούν φυτοπροστατευτικά προϊόντα που αντιμετωπίζουν περισσότερους του ενός εχθρούς ή ασθένειες και να ελέγχουν τη συνδυαστικότητά τους. Τέλος, οι παραγωγοί πρέπει να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων όπως αναγράφονται στην ετικέτα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών στο τηλ. 2321355224 (κ. Μυλωνόπουλος).

 

ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ- ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ