Τα δέντρα τοποθέτησαν, λόγω των εορτών, μαθήτριες και μαθητές του Δήμου. Όσοι επισκέφτηκαν, όμως, σήμερα το Δημοτικό Πάρκο της περιοχής, αντίκρισαν αυτές τις θλιβερές εικόνες.