“Καταλήξαμε να κάνουμε πελάτες τους μετανάστες!” λέει ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Γρ. Τάσιος