1 Οκτωβρίου, 2019

Press Room

Προσλήψεις εκπαιδευτικών στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ


Αναρτήθηκαν χθες, Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019, οι αρχικοί πίνακες αξιολόγησης για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, έτους κατάρτισης 2019-2020.

Οι αναλυτικοί αρχικοί πίνακες έχουν αναρτηθεί και στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, οι υποψήφιοι δύνανται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών, να υποβάλουν τις τυχόν ενστάσεις τους από την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 έως και την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019.