12 Ιουνίου, 2020

Στέφανος Τσαβέας

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Οι κενές θέσεις για ίδρυση φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών


Από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π. Ε. Σερρών (Τμήμα Φαρμάκων – Φαρμακείων) ανακοινώνονται οι κενές θέσεις για ίδρυση φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών  που προέκυψαν μέχρι τις 31-5-2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΑΜΦΙΠΟΛΗ Αμφίπολη 185 0 1
Ηλιοκώμη 342 0 1
Συμβολή 275 0 1
Αγγίστα 295 0 1
Δόμιρος 154 0 1
Μικρό Σούλι 385 0 1
ΒΙΣΑΛΤΙΑ Ζερβοχώρι 87 0 1
Λευκότοπος 311 0 1
Πατρίκι 291 0 1
Χουμνικό 303 0 1
Λυγαριά 284 0 1
Άγιος Δημήτριος 292 0 1
Αηδονοχώρι 287 0 1
Καστανοχώρι 122 0 1
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑΣ Μεσοκώμη 108 0 1
Μέταλλα 180 0 1
ΗΡΑΚΛΕΙΑ Καλόκαστρο 372 0 1
Τριάδα 267 0 1
ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ Αγιοχώρι 276 0 1
Μανδήλι 105 0 1
Σκοπιά 108 0 1
Σταθμός Αγγίστας 177 0 1
Άγιος Χριστόφορος 192 0 1
Αγριανή 295 0 1
Αναστασιά 258 0 1
Δήμητρα 374 0 1
Μεσορράχη 407 0 1
Μύρκινος 199 0 1
Μυρρίνη 236 0 1
Νέα Πέτρα 277 0 1
Σφελινός 304 0 1
ΣΕΡΡΕΣ Ελαιώνας 420 0 1
Μονοκκλησιά 311 0 1
Χριστός 386 0 1
Αδελφικό 254 0 1
Βαμβακούσσα 243 0 1
Κουβούκλιο 222 0 1
Κωνσταντινάτο 332 0 1
Άνω Βροντού 199 0 1
ΣΙΝΤΙΚΗ Ανατολή 369 0 1
Μακρινίτσα 280 0 1
Πλατανάκια 444 0 1
Γόνιμο 455 0 1
Μανδράκι 379 0 1
Καπνόφυτο 181 0 1
Άγκιστρο 373 0 1

 

                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ : 45  

 

– Οι αιτήσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά στο e-mail της Υπηρεσίας [email protected] το διάστημα 1 έως 15 ΙΟΥΛΙΟΥ   2020.

– Ο/Η αιτών/ούσα φαρμακοποιός οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αιτήσεως να υποβάλει τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να έχει ισχύ. 

– Σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο  που αφορά τις διαδικασίες για την χορήγηση άδειών ίδρυσης φαρμακείων, καθώς και για τη σειρά προτεραιότητας μεταξύ φαρμακοποιών, που επέδωσαν αίτηση για  συγκεκριμένη θέση, ισχύουν διατάξεις του ν.1963/1991, οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4509/2017(ΦΕΚ201/Τ..Α/22-12-2017)΄΄, του ΠΔ 64/2018 (ΦΕΚ 124 /Τ.Α/11-7-2018) και ο ν.4558/2018(ΦΕΚ 140/ΤΑ/1-8-2018).

– Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ημέρα αργίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας, ήτοι μετά τις 15:00μ.μ., θα  πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου   την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας μας  ιατρό κ. Παπαδόπουλο Αθανάσιο(τηλ: 23213 50339 ) η στην προϊσταμένη  Διεύθυνσης  κ.Τανταλάκη  Ευαγγελία (τηλ.23213 50475).

 

                                                                                       Μ.Ε.Α.

                                                                 Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                                            

                                                            ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΤΑΝΤΑΛΑΚΗ  ΦΩΤΙΑΔΟΥ                   

                                                                

φωτιστικά inde.gr