,

9 Ιουλίου, 2021

Press Room

Νέοι κάδοι απορρόφησης οσμών στις Σέρρες


Ολοκληρώνεται σταδιακά η αντικατάσταση των παλιών κάδων του δήμου Σερρών. Οι νέοι κάδοι που τοποθετούνται έχουν ένα σύστημα απορρόφησης οσμών οι οποίοι θα δοκιμαστούν προκειμένου να διαπιστωθεί εάν όντως έχουν αποτέλεσμα ώστε να αγοραστούν και νέοι.

Οι κάδοι απορρόφησης οσμών τοποθετούνται κυρίως στο κέντρο της πόλης, ενώ η τοποθέτηση κάδων στα χωριά έγινε με τη συνεργασία των προέδρων.

Οι παλιοί κάδοι που αποσύρονται εάν μπορούν να αξιοποιηθούν , αξιολογούνται και τοποθετούνται σε συγκεκριμένα σημεία.