22 Μαΐου, 2020

Press Room

Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδριάζει το Δ.Σ. Σερρών – Δείτε τα θέματα της συνεδρίασης.


Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»,

σας προσκαλούμε σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 27 Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο:    Καθορισμός χώρου συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου κατά την περίοδο ισχύος των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.                                                                      Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   2ο:    Έγκριση τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σερρών και καθορισμός αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας.                Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ   3ο:    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο Δίκτυο με την επωνυμία ¨ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛ-ΛΟΝΤΟΣ Ο.Τ.Α.¨ και διακριτικό τίτλο ¨ΠΟΛΙΣ – ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ¨.

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ.

ΘΕΜΑ   4ο:    Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την διαπίστωση πράξεων αυθαίρετης βόσκησης λόγω παραίτησης μέλους.                                                                                Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Τουρτούρας Ι.

ΘΕΜΑ   5ο:    Ορισμός τακτικών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2019 στην Κοινωφελή Επιχείριση ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Σερρών.                                                                           Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   6ο:    Ορισμός τακτικών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2019 στην Κοινωφελή Επιχείριση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.).                                                                                      Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 42/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ με θέμα: ¨Έγκριση  εγγραφών  βρεφών – νηπίων, σχολικής περιόδου 2020-2021¨.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Δεσποτίδης Ι.
ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 53/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ με θέμα: ¨Αίτημα του ΜΓΣ Πανσερραϊκός περί παραχώρησης για χρήση έκτασης στην περιοχή του  Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης (εντός του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου), για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων¨.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Δεσποτίδης Ι.

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2020.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  10ο:    Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού  100.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών – ¨Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨ του Άξονα Προτεραιότητας ¨Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων¨, για την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σερρών».
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  11ο:    Αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης της πράξης ¨Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Παροχή Συσσιτίου Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών¨ στο πλαίσιο του Ε.Π. ¨Κεντρική Μακεδονία 2014-2020¨.   Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Μισιρλής Σπ. και Πάνου Σ.
ΘΕΜΑ  12ο:    Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 7.120,79 € για τη λειτουργία του δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής του, έτους 2019. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ  13ο:    Αποδοχή χρηματοδότησης επιπλέον ποσού 870.000,00 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων), για την πράξη: ¨Κλειστό Κολυμβητήριο Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών¨. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  14ο:    Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  15ο:    Απαλλαγή μέρους οφειλής δαπάνης ταφής, του Γκουρτζούνη – Καραθανάση Αργυρίου.  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπύρος.
ΘΕΜΑ  16ο:    Έγκριση εξουσιοδότησης υπογραφής συμβολαίου.    Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  17ο:    Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης:
α) τμ. του αρ. 333 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Λευκώνα,
β) αρ. 280 & 380 αγροτεμαχίων αγροκτήματος Κουμαριάς  και
γ) έκτασης 12.029,10τ.μ., στην θέση ¨ΝΤΡΕΝΕΣ¨ του αγροκτήμα   Ορεινής Σερρών     Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  18ο:    Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 714/2019 Α.Δ.Σ. ¨Έγκριση μετατροπής εισφοράς χρήμα σε γη στην πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης της Πολεοδομικής Ενότητας ¨Αλημπέκιοϊ¨ (Π.Ε. 17) του Δήμου Σερρών στο Ο.Τ. 742¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  19ο:    Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 για την εκπόνηση μελέτης για την υλοποίηση της πράξης ¨Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών¨ από το πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  20ο:    Έγκριση εκπόνησης μελέτης για την υλοποίηση της πράξης: ¨Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών¨ από το πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  21ο:    Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Μισιρλής Σπ., Τουρτούρας Ι., Καδής Γ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  22ο:    Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης εργασιών του έργου: ¨Επανάχρη-ση του κτηρίου Κ1 του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά και δημιουργία πινακοθήκης Ξενάκη¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  23ο:    Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ¨Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2017¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  24ο:    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Σερρών έτους 2017¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.