, ,

30 Αυγούστου, 2023

Press Room

Κατεπείγουσα συνΕδρίαση του Δ.Σ. Σερρών


Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ. Σερρών. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς και χαρακτηρίζεται ως κατεπείγουσα.

Τα δύο θέματα που θα συζητηθούν είναι:

ΘΕΜΑ 1ο: Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2024, κατά τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.4622/2019 (Α΄133), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 5027/2023 (Α΄48).

ΘΕΜΑ 2ο: Διοργάνωση του 1ου Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Τσίρκου & Θεάτρου Δρόμου στην πόλη των Σερρών.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:

α) για το 1ο θέμα σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/86 οικ.13255/8-8-2023 (ΑΔΑ: 9ΥΗΔ46ΜΤΛ6-ΑΒ8) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών καταβολής των αιτημάτων είναι έως 30-8-2023.

β) για το 2ο θέμα υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίας υλοποίησης της διοργάνωση

Ο χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης καθορίζεται από τις 12:30 έως τις 13:30 αντίστοιχα και ο τρόπος επικοινωνίας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.ά.). Η καταγραφή των απόψεων και τοποθετήσεων των μελών καθώς και οι ψήφοι επί της πρότασης αποδεικνύονται από αποστελλόμενο έγγραφο (ή ηλεκτρονικό μήνυμα) στην παρακάτω δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: proedrosds@serres.gr ή μέσω sms στο τηλέφωνο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.