, ,

1 Ιουνίου, 2021

Press Room

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Κατάλληλο το νερό στην Ορεινή


Μετά από εκτενείς καθαρισμούς του δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Ορεινής, που είχαν ως τελικό αποτέλεσμα την υδροδότηση με κατάλληλο πόσιμο νερό, ενημερώνουμε τους κατοίκους ότι μπορούν να χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου ύδρευσης και για πόση.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα συνεχιστούν οι μετρήσεις για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού.

φωτιστικά inde.gr