23 Φεβρουαρίου, 2021

Press Room

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Ισοκατανομή στον αριθμό προσφύγων ζητούν οι δήμαρχοι


Να υιοθετηθεί αντικειμενικό σύστημα ισοκατανομής για όλη την Ελλάδα με βάση πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια, και Ενδοπεριφερειακή ισοκατανομή  των νέων δομών στο εσωτερικό της χώρας, αυτό αποφάσισαν οι 26 δήμαρχοι που συμμετέχουν στην επιτροπής Προσφυγικού, Μεταναστευτικού και Κρίσεων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων , με τον πρόεδρο Αλέξανδρο Χρυσαφη, να επισημαίνει πως ακόμη και στον ίδιο Νομό υπάρχουν ανισότητες, και το βάρος καλούνται να σηκώσουν ορισμένοι Δήμοι και όχι όλοι.

Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης στη διαδικασία της κατανομής προσφύγων – μεταναστών και η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και θεσμών για την ενσωμάτωση των προσφύγων-μεταναστών ήταν τα δυο βασικά θέματα συζήτησης  της επιτροπής Προσφυγικού, Μεταναστευτικού και Κρίσεων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων με τον κύριο Χρυσάφη να προτείνει την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και θεσμών για την ενσωμάτωση των προσφύγων-μεταναστών».

φωτιστικά inde.gr