28 Οκτωβρίου, 2020

Press Room

Ι.Μ. Σερρών και Νιγρίτης: Διπλή θεία λειτουργία από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ.κ.Θεολόγος προέβη στην παρακάτω ανακοίνωση:

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί χριστιανοί,

Η τοπική μας Ἐεκκλησία στό πλαίσιο του αγιαστικού καί ποιμα­ντικού της έργου, συνεκτιμησα μέ προσοχήν καί ποιμαντικήν ευαισθησί­αν αφενός μεν τήν υφισταμένην
κατάστασιν εις τήν περιοχήν μας, ἀαναφο­ρικός πρός τήν πανδημίαν του Covid-19, η οποία παρουσιάζει αυξη­τικές τάσεις, ἀφετέρου δε τόν ιερό πόθο των ευσεβούντων χρι­στιανών νά συμ­μετέχουν στήν Θεία Λειτουργία της Κυριακής, η οποία διασώζει τήν αγιό­τητα, λαμ­πρότητα καί την λειτουργική σημειολογία, εμπειρία καί ευλογία της μεγάλης εορτής της αναστάσεως του Κυρίου, προέκρινε γιά λόγους ποι­μα­ντικούς νά τελείται από την επομένη Κυριακή 1η Νοεμβρίου καί κάθε Κυ­ριακή στούς τρείς κεντρικούς Ιερούς Ναούς της πόλεως των Σερρών, ἤτοι των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Κοιμήσεως Θεοτόκου καί Τι­μίου Σταυρούκαί δεύτερη θεία Λειτουργία από τίς 10:30 μέχρι στίς 11:30 τό πρωί.

Ἡπρώτη θεία Λειτουργία στούς τρείς αυτούς Ιερούς Ναούς της πόλεως των Σερρων θά διαρκεί από τίς 7:00 π.μ. εως τίς 10:00 π.μ. και η δευτέρα από 10:30 π.μ. εως τίς 11:30 π.μ. Μέ αυτόν τόν τρόπο παρέχεται στούς πιστούς πού επιθυμούν η δυνατότητα νά μετέχουν του μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας, μέ προσεκτικήν πάντοτε ἐφαρμογήν όλων των νέ­ων μέτρων υγειονομικής προστα­σίας της δημοσίας υγείας. Η διαφύλαξις του ιερου δώρου της ὑ

υγείας και το ἐνδι­αφέρον μας γιά τούς συναν­θρώπους μας πρέπει όλους νά μας κατα­στήσει πιό προσεκτικούς καί υπευθύνους.

Είναι χρέος που απορρέει πρωτίστως από τήν χριστιανική μας πίστη, η οποία βεβαίως συναρτάται αμέσως, πιστοποιείται καί φανε­ρούται από τήν συμμετοχήν μας εις τό μέγα καί κορυφαίο μυστήριο της Ἐκκλησίας μας, αὐτό δηλαδή της θείας Εὐχαριστίας, εκ του ὁποίου προ­χέονται στήν ζωή μας η άκτιστος χάρις του Θεού,  ὁ αγιασμός, η ευλογία καί η χριστοζωή.

Η δε χάρις καί τό άπειρον έλεος του πανοικτίρμονος Θεοῦ είσαν μετά πάντων υμών, αδελφοί και τέκνα ἐν Κυρίῳ.

Μετ’ εὐχῶν ὁλοθύμων
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ