23 Φεβρουαρίου, 2021

Press Room

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Επιστρεπτέα Προκαταβολη 6: Μέχρι αύριο η υποβολή των αιτήσεων


Ανοιχτή εως και αυριο η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τον 6ο κύκλο του προγράμματος της επιστρεπτέας προκαταβολής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για ενισχύσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ εκ των οποίων το μισό (50%) έχει χαρακτήρα επιχορήγησης.

φωτιστικά inde.gr