19 Αυγούστου, 2020

Press Room

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Επίδομα 534 ευρώ: Πότε θα γίνει η νέα πληρωμή


Από τις 26 έως τις 31 Αυγούστου θα καταβληθεί η ειδική αποζημίωση των 534 ευρώ στους εργαζομένους, που είχαν δηλωθεί σε αναστολή τον Ιούλιο.

Οι εργοδότες θα πρέπει να υποβάλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις για τις αναστολές συμβάσεων στο σύστημα Εργάνη έως και την Δευτέρα 24 Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται πως απαραίτητη προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του μέτρου αυτού, είναι να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους.

Αντίστοιχα οι δηλώσεις των εργαζομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr υποβάλλονται έως και την Τρίτη 25 Αυγούστου.

Οι αναστολές Ιουλίου αφορούν στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους:

• του τουρισμού,
• των μεταφορών,
• του πολιτισμού,
• του αθλητισμού,
• οι επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας ξενοδοχειακών ή τουριστικών καταλυμάτων,
• επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας τουριστικών λεωφορείων.

Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις τελούσαν σε αναστολή κατά τον Ιούνιο και παρατείνεται η αναστολή τους για τον Ιούλιο, δεν είναι υποχρεωτικό να προβούν σε δήλωση παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ).

φωτιστικά inde.gr