,

23 Μαΐου, 2020

Press Room

Εμμανουήλ Παππά: Διαγωνισμός για προμήθεια Tablets


Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου, για την διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑ (TABLET), Πρ/σμού 59.179,00 € (με Φ.Π.Α 24%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο γραφειο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Εμμ. Παππά στο Χρυσό την Δευτέρα 01-06-2020 ενώποιο της αρμόδιας Επιτροπής και η καταλητική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την Δευτέρα 01-06-2020 και ώρα 11.00 π.μ.

Δείτε τα απαραίτητα έγγραφα για την συμμετοχή στον διαγωνισμό 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed-ΟΚ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ταμπλετα TEYD_v1.0