, ,

1 Απριλίου, 2022

Press Room

Εκδήλωση για την ψηφιακή γεωργία στην πράξη: Ποιότητα-κόστος-Περιβάλλον


To Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (iBO/EKETA), διοργάνωσε  με την υποστήριξη του Διεθνούς πανεπιστημίου ελλαδος αλλα και πολλων φορεων της περιφερεακής ενοτητας Σερρών εκδήλωση με τίτλο “Ψηφιακή Γεωργία στην Πράξη: Ποιότητα, κόστος, περιβάλλον ”.

Με γνώμονα ότι, ο Αγροδιατροφικός Τομέας αποτελεί βασικό άξονα ανάπτυξης για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οι ομιλητές παρουσίασαν ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής που στοχεύουν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ τεχνολογικής έρευνας και καθημερινής πρακτικής στην αγροτική παραγωγή, όπως επιβάλλει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τη Γεωργία 4.0, την Εφαρμοσμένη Γεωργία Ακριβείας, την Περιβαλλοντική Πιστοποίηση, τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και τις Ψηφιακές Τεχνολογίες, καθώς και την έρευνα και τις καλές Γεωργικές Πρακτικές, ενώ παρουσιάστηκε και μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ευφυούς γεωργίας.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να αναδειχθούν οι ευκαιρίες αλλά και τα προβλήματα από την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών όχι μόνο στην έρευνα αλλά και μαζικά πλέον στην αγροτική παραγωγή. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσίασαν τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα, ανέλυσαν τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό και παρουσίασαν τις προτάσεις των Ελλήνων αγροτών και των ελληνικών εταιριών. Όλοι τους υπογράμμισαν ότι η δυναμική της ελληνικής γεωργίας στη διαδικασία μετάβασης προς τη ψηφιοποίηση αποτελεί μείζον ζήτημα για την ενσωμάτωση τους σε ένα νέο ευρωπαϊκό μοντέλο που θα θέτει σε πρώτο πλάνο τον γεωργό και τη σχέση του με τη γη και το περιβάλλον.

Όπως είπαν, στην ευρύτερη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, ο ρόλος της γεωργίας αναβαθμίζεται συνεχώς, και η ψηφιοποίηση αναδεικνύεται σταδιακά σε μείζονα ευρωπαϊκή πολιτική με ξεχωριστό ρόλο μέσα στη ΚΑΠ. Η τεχνολογία και οι νέες εφαρμογές στη γεωργική παραγωγή αναγνωρίζονται ως ο βασικός πυρήνας παρέμβασης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και για το λόγο αυτό περισσότεροι ευρωπαϊκοί πόροι κατευθύνονται προς αυτές.

 

https://youtu.be/K35ksjhwxqc