9 Δεκεμβρίου, 2020

Press Room

ΕΕ: Το 1/4 των γυναικών στην Ελλάδα δεν χρησιμοποίησε καθόλου Internet πέρυσι


Οι γυναίκες στην Ευρώπη συνεχίζουν να έχουν μικρότερες πιθανότητες, σε σύγκριση με τους άνδρες, να διαθέτουν εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες και να εργάζονται στον τομέα αυτόν.

Kαι αυτό, σύμφωνα με το ΑΠΕ/ΜΠΕ, προκύπτει από τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις γυναίκες στην ψηφιακή εποχή (Women in Digital Scoreboard 2020), που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ελλάδα, ευρισκόμενη στην 26η θέση, εμφανίζει σημαντική υστέρηση.

Σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων, στην ΕΕ μόνο το 18% των ειδικών στις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών είναι γυναίκες. Μόνο στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες παρατηρείται στην ΕΕ διαχρονικά μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων, από 10,5% το 2015 σε 7,7% το 2019.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, η Φινλανδία, η Σουηδία, η Δανία και οι Κάτω Χώρες είναι αυτές που διαθέτουν τις πλέον δραστήριες γυναίκες της ψηφιακής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα στην ΕΕ-28 (επειδή τα στοιχεία αφορούν το 2019, περιλαμβάνεται και η Βρετανία), οι γυναίκες στη Βουλγαρία (28η), τη Ρουμανία (27η), την Ελλάδα (26η) και την Ιταλία (25η) έχουν τις λιγότερες πιθανότητες να συμμετέχουν στην ψηφιακή οικονομία μέσω της απασχόλησής τους, της χρήσης του Διαδικτύου ή των δεξιοτήτων τους.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες των γυναικών, η Ελλάδα βαθμολογείται με 40,5 έναντι μέσου όρου 54,5 στην ΕΕ. Οι γυναίκες ειδικοί αποτελούν μόνο το 16,4% του εργατικού δυναμικού στις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στη χώρα μας, έναντι μέσου όρου 17,7% στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Τις ελάχιστες (βασικές) ψηφιακές δεξιότητες έχουν οι μισές σχεδόν Ελληνίδες (49%) έναντι 52% των ανδρών στη χώρα μας και μέσου όρου 56% για τις γυναίκες στην ΕΕ. Γνώσεις πάνω από τις βασικές έχει το 22% των Ελληνίδων, έναντι 24% των ανδρών στη χώρα μας και μέσου όρου 31% για τις γυναίκες στην ΕΕ.

Ειδικότερα, στις ηλικίες άνω των 55 ετών, στην Ελλάδα το ποσοστό γυναικών με ψηφιακές γνώσεις ανώτερες από τις απολύτως βασικές, είναι κάτω του 5%, έναντι σχεδόν 10% μεταξύ των ανδρών, ενώ στις ηλικίες 25-54 ετών το ποσοστό αυτό για τις γυναίκες είναι περίπου 27% (άνδρες 30%) και στις ηλικίες 16-24 ετών είναι 46% (άνδρες 44%).

Το 2019 εκτιμάται ότι ποτέ δεν χρησιμοποίησε το Διαδίκτυο σχεδόν μία στις τέσσερις γυναίκες στην Ελλάδα (24%), έναντι αντίστοιχου ποσοστού 20% μεταξύ των ανδρών στη χώρα μας και μέσου όρου 10% για τις γυναίκες στην ΕΕ (δηλαδή μία στις δέκα Ευρωπαίες δεν χρησιμοποίησε καθόλου το Ίντερνετ πέρυσι). Το ποσοστό αυτό πάντως αυτό εμφανίζει συνεχή πτωτική τάση, καθώς εκτιμάται ότι πριν από δέκα χρόνια (2009) σχεδόν το 60% των γυναικών στην Ελλάδα (και σχεδόν το 50% των ανδρών) δεν είχαν χρησιμοποιήσει καθόλου το διαδίκτυο.

Μόνο το 36% των γυναικών στην Ελλάδα (λίγο περισσότερες από μία στις τρεις) εκτιμάται ότι έκαναν το 2019 τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου, έναντι 45% των ανδρών στη χώρα μας και μέσου όρου 65% στην ΕΕ (δηλαδή διπλάσιες Ευρωπαίες από όσες Ελληνίδες χρησιμοποιούν το online banking). Ανάλογα περίπου είναι τα ποσοστά χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (επαφών με τις δημόσιες υπηρεσίες μέσω διαδικτύου): το 37% των Ελληνίδων έκαναν χρήση πέρυσι, έναντι 41% των ανδρών στη χώρα μας και 66% του μέσου όρου για τις γυναίκες στην ΕΕ.

Μόνο στο 0,6% των συνολικά απασχολούμενων ανέρχονται στην Ελλάδα οι γυναίκες ειδικοί στις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (στον τομέα αυτό η χώρα μας είναι τελευταία στην ΕΕ), έναντι 2,4% των ανδρών και μέσου όρου 1,6% για τις γυναίκες στην ΕΕ. Αντίθετα, πολύ ικανοποιητικό είναι το ποσοστό 14,5% των γυναικών με πτυχίο στα πεδία Επιστήμης-Τεχνολογίας-Μηχανικής-Μαθηματικών (STEM) στην Ελλάδα, η οποία είναι 8η στην ΕΕ, ελαφρώς πάνω από το μέσο όρο 14,3% στην ΕΕ.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων και μέσω ενός πενταετούς σχεδίου δράσης που παρουσιάστηκε στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων. Ο πίνακας αποτελεσμάτων Women in Digital Scoreboard αποτελεί τμήμα του δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) και αξιολογεί τις επιδόσεις των κρατών-μελών στη χρήση του Διαδικτύου, στις δεξιότητες των χρηστών του διαδικτύου, καθώς και στις ειδικές δεξιότητες και στην απασχόληση, βάσει 12 δεικτών.