21 Ιουλίου, 2020

Press Room

Δωρεάν μαθήματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του Δήμου Σερρών


Ο Δήμος Σερρών προχωρά για ακόμη μία χρονιά σε μία κοινωνική προσφορά, θέτοντας τις βάσεις για μία εκ νέου επιτυχημένη και αγαστή συνεργασία με τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Φροντιστών Μέσης Εκπαίδευσης του Νομού Σερρών, για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωνικό Φροντιστήριο / Υποστηρικτική διδασκαλία.

Το πρόγραμμα αυτό παρέχει μία σημαντική βοήθεια δίνοντας λύση σε  οικογένειες του Δήμου Σερρών, οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Απευθύνεται σε μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου στους οποίους θα δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα σε φροντιστήρια της πόλης.

Εν όψει της σχολικής χρονιάς 2020-2021, οι ενδιαφερόμενοι γονείς, όπως δήλωσε η αρμόδια Αντιδήμαρχος Σωτηρία Πάνου, θα υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Σερρών από 8:00 πμ. έως 11:00 πμ. (τηλέφωνο επικοινωνίας 2321350561).

Συνημμένα της αίτησης – υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο/α ΑΔΤ γονέα-κηδεμόνα και παιδιού/ιών
  2. Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος / Ε1
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Πρόσθετα Δικαιολογητικά Γονέων/Κηδεμόνων (π.χ. βεβαίωση αναπηρίας, κάρτα ανεργίας κλπ.)
  5. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του κανονισμού φοίτησης στο Κοινωνικό Φροντιστήριο (δίδεται από την Υπηρεσία)
  6. Υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν φοιτούν ήδη σε φροντιστήριο (δίδεται από την Υπηρεσία)
  7. Απολυτήριο προηγούμενης τάξης

8 Κάρτα Ανεργίας (αν υπάρχει)

  1. Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (αν υπάρχει)
  2. Απόφαση ΚΕΠΑ (αν υπάρχει)
  3. Λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες όπου το πραγματικό εισόδημα του νοικοκυριού τους προκύπτει από το οικείο Εκκαθαριστικό σημείωμα Δ.Ο.Υ. Δεν υπολογίζονται τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο.

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά, εφ’ όσον αυτά κριθούν απαραίτητα. Επίσης, μετά την τελική αξιολόγηση, οι επιλεγέντες μαθητές θα ενημερωθούν προσωπικά και τηλεφωνικώς από την αρμόδια υπηρεσία. Τα ονοματεπώνυμα των μαθητών δεν δημοσιοποιούνται προς διασφάλιση των προσωπικών τους δεδομένων.

ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ- ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ