, , ,

9 Αυγούστου, 2021

Press Room

Δήμος Σιντικής: Παρατείνονται έως το πρωί της Παρασκευής 13 Αυγούστου 2021 τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών


Από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής ανακοινώνεται ότι με απόφαση των ΥπουργώνΠροστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών παρατείνονται μέχρι τις 06.00 το πρωί της Παρασκευής 13 Αυγούστου 2021 τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών, όπως αυτά προβλέπονται στην από 05 Αυγούστου 2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Μεταξύ άλλων, απαγορεύεται:

1) Κάθε μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε περιοχές NATURA, δάση, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση και άλση εντός οικιστικών ιστών στο σύνολο της Επικράτειας,με τους παραβάτες να τιμωρούνται από τις αρμόδιες αρχές με διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.

2) Κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά με τους παραβάτες να τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των παραπάνω, την διαπίστωση παραβάσεων και την επιβολή διοικητικών προστίμων είναι η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.