10 Ιουνίου, 2020

Press Room

Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Σερρών: Αντιμετώπιση εντόμων στην καλλιέργεια της ελιάς


H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας ανακοινώνει προς τους καλλιεργητές ελιάς του Νομού μας ότι η καλλιέργεια στις πρώιμες περιοχές βρίσκεται στο στάδιο όπου ο καρπός έχει μέγεθος μεγαλύτερο από 3 χιλιοστά, στις μεσοπρώιμες βρίσκεται στο στάδιο της καρπόδεσης και στις όψιμες στο στάδιο πτώσης των πετάλων. Στο στάδιο όπου ο καρπός έχει μέγεθος 3 – 5 χιλιοστά πρέπει να γίνει ψεκασμός για την αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη (Prays oleae), η καρπόβια γενιά του οποίου έχει ήδη ξεκινήσει στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές. Στις πρώιμες περιοχές ο αριθμός των συλλήψεων είναι υψηλός. Στις επιτραπέζιες ελιές ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται μετά από περίπου 15 ημέρες.

Όπου εντοπίζεται το πρόβλημα της παρλατόριας (Parlatoria oleae) και ήταν έντονο την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο συνιστάται να γίνει καταπολέμηση σε συνδυασμό με τον πυρηνοτρήτη.

Στις επιτραπέζιες ποικιλίες συνιστάται να γίνει αντιμετώπιση των ακάρεων της οικογένειας Eriophyidae στο στάδιο της καρπόδεσης και έπειτα κατά την αύξηση του μεγέθους του καρπού.

Όσον αφορά την μαργαρόνια (Palpita unionalis), η αντιμετώπιση γίνεται περιστασιακά και μόνο όπου εντοπίζονται σοβαρές προσβολές ιδιαίτερα σε νέους ελαιώνες και σε φυτώρια.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι ο δάκος αποτελεί έναν σημαντικό εχθρό της καλλιέργειας της ελιάς στην περιοχή μας και μπορεί ν’ αποτελέσει πρόβλημα ιδιαίτερα σε χρονιές με δροσερά καλοκαίρια και συχνές βροχοπτώσεις γιατί συμβάλλει στην ανάπτυξη της ασθένειας στους καρπούς που είναι γνωστή με το όνομα «βούλα», «ξεροβούλα» ή «σαποβούλα». Έτσι συνιστάται η παρακολούθηση των πληθυσμών του δάκου με την τοποθέτηση παγίδων στα τέλη Ιουνίου – μέσα Ιουλίου και η εφαρμογή του κατάλληλου τρόπου αντιμετώπισης εφόσον χρειάζεται.

Οι παραγωγοί πρέπει να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών στο τηλ. 2321355224 (κ. Μυλωνόπουλος).

ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ- ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ