8 Νοεμβρίου, 2019

Press Room

Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών: Ξεκινάει το Πρωτάθλημα Ρομποτικής


Το πρωτάθλημα ρομποτικής του TLC ξεκινάει την Κυριακή 10/11/2019 στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών!

Το πρωτάθλημα έχει ως στόχο να παράσχει στους μαθητές περισσότερα κίνητρα για να ασχοληθούν με τη ρομποτική και να ανακαλύψουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να βρίσκουν μόνοι τους λύσεις πάνω σε ποικίλα προβλήματα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, με βασικά εργαλεία την ευρηματικότητα και την φαντασία τους.


Παιδιά όλων των ηλικιών μπορούν να λάβουν μέρος είτε ατομικά είτε σε ομάδες. Για την συμμετοχή στο πρωτάθλημα δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις ρομποτικής, καθώς είναι έτσι διαμορφωμένο, ώστε οι μαθητές με μικρότερη εμπειρία στο αντικείμενο να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δραστηριότητες και αντίστοιχα τα παιδιά με μεγαλύτερη εμπειρία να διατηρούν το ενδιαφέρον τους.

Για εγγραφές συμπληρώστε τη  φόρμα