22 Οκτωβρίου, 2019

Press Room

“Ανεβαίνει” η αγορά ακινήτων – Ποια κτίρια και χώροι θα έχουν μεγαλύτερη ζήτηση


H αγορά ακινήτων, μετά μια δεκαετία πρωτόγνωρης κρίσης, έχει γυρίσει σελίδα και κινείται πλέον με θετικούς αναπτυξιακούς ρυθμούς. Στο κοινό αυτό συμπέρασμα κατέληξαν με παρεμβάσεις τους στελέχη εταιριών ανάπτυξης ακινήτων, ανωνύμων εταιριών επενδύσεων ακίνητης περιουσίας (ΑΕΕΑΠ), τραπεζικά στελέχη, εκτιμητές που συμμετείχαν σε κλειστή συνάντηση του 20ου ετήσιου συνεδρίου ανάπτυξης ακινήτων Prodexpo.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι εκτιμητές, προκειμένου, η ανάπτυξη αυτή να είναι βιώσιμη και να ενισχυθεί περαιτέρω θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα μια σειρά προκλήσεων που απασχολούν την αγορά ακινήτων.

Από τα στελέχη της αγοράς ακινήτων δόθηκε μεγάλη έμφαση στην ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης θεσμικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με τον κλάδο, επισημαίνοντας ότι αποτελούν μονόδρομο εάν θέλουμε ο κύκλος της θετικής ανάπτυξης να έχει διάρκεια, να προσελκύσει σοβαρές άμεσες ξένες επενδύσεις και να δημιουργήσει μια ισορροπημένη ανάπτυξη.

Ειδικότερα, αναφέρθηκαν στην ανάγκη ολοκλήρωσης δράσεων που συνδέονται με το κτηματολόγιο, τον γενικό πολεοδομικό σχεδιασμό, την επιτάχυνση ψηφιοποίησης καθώς και στην ανάγκη δημιουργίας αξιόπιστων δεικτών και δεδομένων για την αγορά ακινήτων στην χώρα μας. Το θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να είναι γενναία, τόνισαν.

Τα στελέχη της αγοράς επισήμαναν ότι η ανάπτυξη που παρατηρείται δεν αφορά για την ώρα όλους τους επιμέρους κλάδους ακινήτων και τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας, αλλά ορισμένα κυρίως ακίνητα αξίας.

Κλάδοι που έχουν ζήτηση

Στους κλάδους που θα γνωρίσουν ανάπτυξη και ζήτηση συγκαταλέγονται χώροι γραφείων που θα τηρούν όλες τις σύγχρονες προϋποθέσεις λειτουργίας με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, αποθηκευτικοί χώροι και χώροι διανομής, τουριστικά ακίνητα, εκθεσιακοί και συνεδριακοί χώροι, καθώς και ακίνητα ειδικού τύπου για συγκεκριμένες θεματικές χρήσεις. Όπως επισημάνθηκε, στη χώρα μας υπάρχει έλλειψη ακινήτων και κτηρίων που να συνδέονται με την πράσινη ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία τους, κάτι που σε αγορές του εξωτερικού έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα.

Αναφορικά με την αγορά ακινήτων-κατοικιών, επισημάνθηκε ότι οι αυξήσεις τιμών που παρατηρούνται αφορούν ορισμένες περιοχές, ενώ υπογραμμίστηκε ότι τα περισσότερα διαμερίσματα ξεπερνούν τα 30 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής τους. Τέθηκαν, επίσης, ζητήματα που αφορούν τον μεγάλο αριθμό ακινήτων που έχουν συγκεντρώσει οι τράπεζες και σταδιακά θα διοχετευθούν στην αγορά, ζητήματα βραχυχρονίων μισθώσεων και Golden Visa.

Αναφορά έγινε, επίσης, στις Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) μέσω των οποίων μπορούν να συγκεντρωθούν μεγάλες άμεσες ξένες επενδύσεις, που εμποδίζονται, μεταξύ άλλων, και από το φορολογικό πλαίσιο που τις διέπει, σε σχέση μάλιστα με αντίστοιχες εταιρίες του εξωτερικού.