2 Δεκεμβρίου, 2020

Press Room

Αναστολές συμβάσεων εργασίας: Μπορεί το υπόλοιπο άδειας να μεταφερθεί στο 2021; -Τι προβλέπει η διάταξη


Η παράταση του lockdown φέρνει ταυτόχρονα την επέκταση του συστήματος αναστολών συμβάσεων εργασίας -και του προβλεπόμενου επιδόματος- για τους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, σε ό,τι αφορά το επίδομα και τις αναστολές συμβάσεων εργασίας από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως και τις 7 Δεκεμβρίου 2020 συνεχίζουν να ισχύουν τα οριζόμενα στην ΚΥΑ με ΦΕΚ  Β΄5246/26.11.2020 ανά  ΚΑΔ,  όπως  αυτά καθορίζονται από το υπουργείο Οικονομικών, και ίσχυαν για το μήνα Νοέμβριο.

H διαδικασία των αναστολών συμβάσεων εργασίας πλέον γίνεται με επιμέτρηση του επιδόματος – αποζημίωσης ειδικού σκοπού στο ποσό των 534 ευρώ. Οι δηλώσεις των επιχειρήσεων για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τον Δεκέμβριο θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται στις 8 Δεκεμβρίου 2020.

Αναστολές συμβάσεων εργασίας: Μεταφέρεται το υπόλοιπο αδείας στο 2021;

Σύμφωνα με τον εργατολόγο κ. Καρούζο για όσους δεν πρόλαβαν να κάνουν χρήση της κανονικής άδειάς τους «με την πρόσφατη νομοθετική πρόβλεψη, ορίστηκε ότι το σύνολο ή υπόλοιπο της κανονικής άδειας, που δεν πρόλαβε να λάβει ο εργαζόμενος μπορεί να μεταφερθεί στο επόμενο έτος και συγκεκριμένα έως 30-06-2021».

Ο κ. Καρούζος επισημαίνει ότι «η μεταφορά της άδειας αναψυχής αποτελεί εργοδοτικό δικαίωμα και δεν απαιτείται η συναίνεση του εργαζόμενου. Στην περίπτωση μεταφοράς των δικαιούμενων ημερών αδείας, ο εργοδότης δεν θα καταβάλλει αποζημίωση μη ληφθείσης αδείας. Το δε επίδομα αδείας προκαταβάλλεται την πρώτη ημέρα λήψης της άδειας αναψυχής».