7 Ιουνίου, 2020

Press Room

ΑΑΔΕ: Σε ρυθμούς COVID-19 άρχισαν οι 35.000 θερινοί έλεγχοι στην αγορά


Προσαρμοσμένοι στα δεδομένα του κορωνοϊού είναι οι 35.000 έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που τρέχουν ήδη στην αγορά για τη θερινή περίοδο.

Μετά τη σταδιακή επανέναρξη της αγοράς, οι οδηγίες του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, είναι ξεκάθαρες:

 • Τον Ιούνιο, διενεργούνται κυρίως εμφανείς έλεγχοι σε επιχειρήσεις από συνεργεία των Δ.Ο.Υ. στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται η ελεγχόμενη περιοχή, με συμβουλευτικό χαρακτήρα ενίσχυσης συμμόρφωσης.
 • Τον μήνα Ιούλιο οι έλεγχοι θα διενεργούνται  σε ποσοστό 60% από συνεργεία των Δ.Ο.Υ. στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται η ελεγχόμενη περιοχή και κατά 40% από συνεργεία των Δ.Ο.Υ. όμορων περιοχών (εκτός χωρικής αρμοδιότητας).
 • Σταδιακά, και υπό την επιφύλαξη της διατήρησης των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών των γεωγραφικών περιοχών  και της επικράτειας γενικότερα, θα  αντιστραφεί η αναλογία των διενεργούμενων ελέγχων.

Ποιοι κλάδοι προτεραιοποιούνται

Σε ό,τι αφορά τους κλάδους, οι οποίοι βρίσκονται σε προτεραιότητα από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, είναι οι εξής:

 • Παροχής Υπηρεσιών ( συνεργεία, ιατρικές υπηρεσίες, οικοδομικές δραστηριότητες κ.α.)
 • Επιχειρήσεις παραγωγής/πώλησης τροφίμων (αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, παραγωγής /μεταποίησης κρέατος, mini markets, επιχειρήσεις παρασκευής και διανομής πρόχειρου φαγητού, κ.λπ.)
 • Λιανικό και χονδρικό εμπόριο
 • Επιχειρήσεις καλλωπισμού
 • Επιχειρήσεις σχετιζόμενες με εστίαση/παροχή ποτών
 • Τουριστικές επιχειρήσεις
 • Λοιπές επιχειρήσεις
 • Κατά προτεραιότητα θα διενεργούνται έλεγχοι σε επιχειρήσεις με για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία ή καταγγελίες εκτεταμένης φοροδιαφυγής, απάτης ,κ.λπ.

Μεικτά κλιμάκια για την προστασία της δημόσιας υγείας και των εθνικών προϊόντων

Επιπλέον, όπου χρειάζεται, οι εφοριακοί θα έχουν τη βοήθεια τελωνειακών και ελεγκτών του Γενικού Χημείου του Κράτους, με αντικείμενο:

 • Παραγωγή/διακίνηση/εμπορία ποτών
 • Παραγωγή/διακίνηση/τροφίμων
 • Πρατήρια υγρών καυσίμων
 • Επιχειρήσεις παρασκευής χημικών προϊόντων

Ειδικότερα, οι χημικοί υπάλληλοι θα συμμετέχουν σε ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθούν θέματα νοθείας ή άλλων δόλιων πρακτικών, στους τομείς:

•   Αλκοολούχα ποτά

•   Μέλι, ελαιόλαδο και φέτα

•   Καύσιμα

•   Προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα (υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων)

•   Χημικά και βιομηχανικά προϊόντα, με έμφαση:

 •    σε είδη με υψηλή τιμή μονάδας (κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα , δερμάτινα είδη και λοιπά ενδύματα)
 •   σε παρασκευάσματα τύπου “χλωρίνης”, τα οποία έχουν ενταχθεί σε μειωμένο ΦΠΑ 6% έναντι όλων των           λοιπών καθαριστικών, που εντάσσονται σε ΦΠΑ 24%
 • Υφασμάτινες μάσκες κ.λπ.

Επιπρόσθετα, θα διενεργούνται έλεγχοι διακίνησης σε οδικούς άξονες/διόδια.

Σύμφωνα με τις ίδιες οδηγίες, συνιστάται στους ελεγκτές να φορούν μάσκα και γάντια κατά την είσοδό τους σε επιχειρήσεις.

ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ- ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ