Καταστροφή πυρομαχικών στο Πεδίο Βολής Μελενικιτσίου τον Ιούλιο


Το 10 Σύνταγμα Πεζικού ανακοινώνει ότι, για το μήνα Ιούλιο, 04 έως 31 Ιουλ 2023, από ώρα 09:00 έως 14:00, θα πραγματοποιείται καταστροφή πυρομαχικών, στην περιοχή του Πεδίου Βολής Μελενικιτσίου.

Επικίνδυνη περιοχή είναι αυτή που περικλείεται από τα σημεία:

α. Υψ. Αδράχτι

β. Υψ. Λόφος

γ. Υψ. Αετοφωλιά

δ. Υψ. Πύργος

ε. Υψ. Προφήτης Ηλίας

στ. Περιοχή Στένωμα ΒΑ χωρ. Μελενικιτσίου

ζ. Περιοχή Ποτίστρα ΒΑ χωρ. Μελενικιτσίου.

Στην παραπάνω περιοχή απαγορεύεται κάθε κίνηση ή παραμονή ατόμων, τροχοφόρων και ζώων κατά τις παραπάνω ώρες για αποφυγή ατυχημάτων. Πυρομαχικά που τυχόν θα βρεθούν, να μη μετακινηθούν και να ειδοποιείται η πλησιέστερη Στρατιωτική ή Αστυνομική Αρχή.