11 Μαΐου, 2021

Press Room

112 – Ο αριθμός βοήθειας που δεν πρέπει να ξεχνα κανείς


Ο αριθμός που πρέπει να θυμάστε, αν βρεθείτε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 112 καθιερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ως ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης. Χρησιμοποιείτε για δωρεάν κλήση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε όλες τις χώρες της ΕΕ, διευκολύνοντας την τηλεφωνική πρόσβαση στις υπηρεσίας αυτές.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμος αριθμός για τους πολίτες που ταξιδεύουν εντός της ΕΕ και έρθουν αντιμέτωποι με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο εξωτερικό. Το 112 λειτουργεί σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε παράλληλα με τους εθνικούς αριθμούς κλήσης έκτακτης ανάγκης. Σε ορισμένες χώρες της Ε.Ε  αποτελεί ωστόσο τον μοναδικό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης.

Λειτουργεί επίσης σε μερικές χώρες εκτός Ε.Ε, όπως η Ελβετία και η Νότια Αφρική.

Λειτουργεί όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα παράλληλα με τους εθνικούς αριθμούς κλήσης έκτακτης ανάγκης.

Η κλήση προς το 112 είναι χωρίς χρέωση και μπορεί να γίνει από :

σταθερό τηλέφωνο

κινητό τηλέφωνο (στην Ελλάδα και χωρίς κάρτα SIM) και

από δημόσια τηλεφωνική συσκευή ( χωρίς τηλεκάρτα).

Στην Ελλάδα, το 112 σας συνδέει με :

την Αστυνομία

το Πυροσβεστικό Σώμα

το ΕΚΑΒ

το Λιμενικό Σώμα

την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS(1056)

την Ευρωπαϊκή Γραμμή για Εξαφανισμένα Παιδιά (116000)

ανάλογα με το περιστατικό ανάγκης.

Στην κλήση 112 απαντούν αμέσως ειδικά εκπαιδευμένοι χειριστές σε τρεις γλώσσες : ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά.

Σε περίπτωση που η περιοχή του συμβάντος δεν καλύπτεται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας του καλούντος, η κλήση στο 112 πραγματοποιείται μέσω των άλλων δικτύων κινητής τηλεφωνίας που καλύπτουν την περιοχή (υπηρεσία εθνικής και διεθνούς περιαγωγής).

Η κλήση στο 112 παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού της θέσης του καλούντος.