Σέρρες: Επιχορήγηση σε δήμους για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών


Με το ποσό των 2.000.000 ευρώ συνολικά θα επιχορηγηθούν τρεις δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών , από το Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους προς τρίτους. Οι δήμοι είναι : Εμμανουήλ Παππά με 29.071 ευρώ, Ηράκλειας 1.788.969 ευρώ και Σερρών με 208.303 ευρώ.

Συνολικά για τους δήμους της χώρας η επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών, ανέρχεται στα 54.000.000 ευρώ.