, , ,

27 Μαΐου, 2021

Press Room

Συνεδρίαση δια περιφοράς της επιτροπής ποιότητας ζωής


  • Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Π Ρ Ο Σ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

  • Ενταύθα

 

Έχοντας υπόψη

 

– τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ) «Κλεισθένης Ι»,

– το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19¨, είτε δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρων 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010,όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1, του ν. 4635/2019 δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη της απόφασης, και με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του συλλογικού οργάνου. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα εκ της διάταξης της ΠΝΠ, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της, αναφορικά με τον κατεπείγον χαρακτήρα των θεμάτων, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και με την βάσιμη πιθανολόγηση κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης. Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

 

 

 

1

 

 

 

– την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.

Σας προσκαλούμε  σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα πραγματοποιηθεί, τη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  28  Μαιου 2021, με ώρα έναρξης από 12:00  έως 14:00 μεσημβρινή. Η καταγραφή απόψεων και τοποθετήσεων των μελών καθώς και οι ψήφοι επί της πρότασης αποδεικνύονται από αποστελλόμενο έγγραφο (ή ηλεκτρονικό μήνυμα) στην παρακάτω δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:Kougia@serres.gr, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ:  Έκτακτες Ρυθμίσεις στην Διάθεση Κοινόχρηστου Χώρου για Ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων από ΚΥΕ (Πλ. Ελευθερίας – Εξοχών).

 

2ο ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας  τοποθέτησης εμπορευμάτων  στον ιδιοκτήτη καταστήματος σιδηρικών κ. Λουκίδη Δημήτριο  επί της οδού Πλατεία Εμπορίου 22.

 

3ο ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας  τοποθέτησης εμπορευμάτων  στον ιδιοκτήτη καταστήματος “ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε” επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 3.

 

4ο ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων  στον ιδιοκτήτη καταστήματος ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε με την επωνυμία “CAVALIERE” επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 7.

 

5ο ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας  τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στον ιδιοκτήτη καταστήματος κ. Μενενάκο Ιωάννη με την επωνυμία «BLUE GRASS IKE».

 

6ο ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας  τοποθέτησης εμπορευμάτων  στον ιδιοκτήτη καταστήματος ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΙΔΗ ΘΩΜΑ & ΣΙΑ ΟΕ επί της οδού Πλατεία Εμπορίου 20.

 

7ο ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας  τοποθέτησης εμπορευμάτων  στον ιδιοκτήτη καταστήματος  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ κ. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗ ΓΑΒΡΙΗΛ  επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 23.

 

8ο ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων  στον ιδιοκτήτη καταστήματος ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 3.

 

 

 

9ο ΘΕΜΑ:      Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων  στον ιδιοκτήτη καταστήματος κ. ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  επί της οδού Κομνηνών 40.

 

 

10ο ΘΕΜΑ:   Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας  τοποθέτησης εμπορευμάτων  στον ιδιοκτήτη καταστήματος ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΩΝ ΛΙΘΑΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΟΕ επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 1

 

11ο ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας  τοποθέτησης εμπορευμάτων  στον ιδιοκτήτη καταστήματος  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ κ. ΑΛΤΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ   επί της ΕΟ Σερρών – Νιγρίτας στην Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρεως.

 

12ο ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας  τοποθέτησης εμπορευμάτων  στον ιδιοκτήτη καταστήματος  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ κ. ΜΑΡΑΓΚΟ ΕΥΘΥΜΙΟ  με την επωνυμία “ΜΠΑΞΕΣ” επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 3Β.

 

13ο ΘΕΜΑ:     Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο ¨ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων   ΠΕ Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

14o ΘΕΜΑ:   Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης      Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα της          εταιρείας “RED ENERGY IKE.

 

15ο ΘΕΜΑ:      Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθμ. 462 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Επταμύλων  για την άδεια λειτουργίας μηχανουργείου.

 

 16ο ΘΕΜΑ:    Θεσμοθέτηση φορτοεκφόρτωσης στην οδό Ρωμανού.

 

 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, οι ως άνω αποφάσεις θα ανακοινωθούν  από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  στην πρώτη, μετά την λήψη της απόφασης τακτική συνεδρίαση.