,

8 Απριλίου, 2021

Press Room

Συνεχίζονται οι εργασίες στο πλαίσιο της εργολαβίας «Kαθαρισμός ερεισμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Σερρών»


Συνεχίζονται οι εργασίες  καθαρισμού των ερεισμάτων και των νησίδων από την αυτοφυή βλάστηση-θάμνους και δέντρα, καθώς και  η διαμόρφωση των τάφρων, σε τµήµατα εκατέρωθεν του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και συγκεκριμένα από τα όρια της Π.Ε. Σερρών- Δράμας μέχρι την διασταύρωση με την εθνική οδό Μεσοράχης – Αμφίπολης στην Παλαιοκώμη.

Η σχετική σύμβαση, συνολικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ, υπεγράφη μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Παναγιώτη Σπυρόπουλου και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, στις 22 Ιουλίου 2020 και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος επενδυτικών δαπανών κεντρικών αυτοτελών πόρων (ΚΑΠ 2019).

Οι εν λόγω εργασίες συνεχίζουν να εκτελούνται από στην περιοχή της Συμβολής-Πρώτης-Ροδολίβους-Παλαιοκώμης μέχρι την εθνική οδό Μεσοράχης του Δήμου Αμφίπολης,  ύστερα από τη διακοπή τους λόγω της χειμερινής περιόδου.