,

4 Ιουνίου, 2020

Βαΐα Βαΐδου

Πορεία Διαμαρτυρίας για τους εργαζόμενους του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών


Με πορεία και συνάντηση με τον διοικητή του νοσοκομείου Σερρών ολοκλήρωσαν την στάση Διαμαρτυρίας τους οι εργαζόμενοι του γενικού Νοσοκομείου Σερρών οι οποίοι ζητούν μονιμοποίηση του έκτακτου προσωπικού στη Δημόσια υγεία.

Η διοίκηση από πλευράς της ξεκαθάρισε στους εργαζομένους ότι το κομμάτι των νόμιμων προσλήψεων είναι καθαρά κυβερνητικό ζήτημα.
Δυστυχώς σε αρκετά Νοσοκομεία υπάρχουν όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, εργολάβοι, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους , τους οποίους και έχουν να δουλεύουν σε συνθήκες μεσαίωνα.