, , ,

30 Σεπτεμβρίου, 2021

Press Room

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Σύμβουλοι του Δήμου Σερρών


Ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης προχώρησε στον ορισμό των νέων Αντιδημάρχων του Δήμου Σερρών με θητεία από 1-10-2021 έως 30-09-2022 ως εξής:

– Μισιρλή Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο Οικονομικών Λειτουργιών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας, Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής.

– Νυχτοπάτη Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Έργων, Υποδομών και Μελετών κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τις Δημοτικές Ενότητες Ορεινής και Άνω Βροντούς, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

– Πάνου Σωτηρία, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας, μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

– Καρακολίδη Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Συντήρησης Οχημάτων κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

-Τουρτούρα Ιωάννη, Αντιδήμαρχο Αγροτικής Οικονομίας και Πρασίνου και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Καπετάν Μητρουσίου, μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

– Μερετούδη Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Υπηρεσίας Δόμησης, Πολιτικής Προστασίας και Παλλαϊκής Άμυνας.

– Ταΐρη Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Υπηρεσιών του Πολίτη, υπεύθυνο για το Δημοτικό Κυνοκομείο

– Δινάκη Κωνσταντίνο, Άμισθο Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών και κατά τόπον Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Σερρών, Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

– Σιαμάγκα Δημήτριο, Άμισθο Αντιδήμαρχο Παιδείας.

Επίσης, ο Δήμαρχος Σερρών όρισε Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους με θητεία από 1-10-2021 έως 30-09-2022 τους:

– Γάτσιο Ιωάννη, Εντεταλμένο Σύμβουλο Τουρισμού και Αθλητισμού.

– Κατιρτζόγλου Βασίλειο, Εντεταλμένο Σύμβουλο Διοικητικών Θεμάτων και Νομικής Υπηρεσίας.

-Παλάζη – Τσοχατζίδη Χρυσάνθη, Εντεταλμένη Σύμβουλο Πολιτισμού, Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού.