,

12 Φεβρουαρίου, 2021

Press Room

ΟΕΒΕΣ: Απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών των επιχειρήσεων λόγω covid19


Αξιότιμοι,
Η δυνατότητα απαλλαγής από την καταβολή δημοτικών τελών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί
από τα έκτακτα μέτρα για τον κορωνοϊό, δόθηκε στους δήμους με την Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου, η οποία εκδόθηκε στις 20 Μαρτίου 2020.
Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους υποχρεωτικά
λόγω της πανδημίας του Covid-19, μπορούν να αιτηθούν πλέον ηλεκτρονικά την απαλλαγή τους
από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ή / και τη μείωση τέλους κοινοχρήστων χώρων, εφόσον
ο Δήμος που ανήκει η επιχείρηση έχει λάβει τις ανάλογες αποφάσεις.
Μετά λύπης μας ωστόσο, και επισκεπτόμενοι την ηλεκτρονική διεύθυνση της πλατφόρμας της
ΚΕΔΕ (επισκεφτείτε εδώ) διαπιστώσαμε πως κανείς από τους 7 (επτά) δήμους της Π.Ε. Σερρών δεν
έχει προχωρήσει στην ενεργοποίηση της δυνατότητας υποβολής αιτήσεων μέσω της πλατφόρμας
της ΚΕΔΕ για την εν λόγω απαλλαγή.