,

2 Ιουνίου, 2020

Press Room

Νέο υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο για το Δήμο Εμμανουήλ Παπά.


Με γνώμονα πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά ενίσχυσε το στόλο της υπηρεσίας καθαριότητας με ένα ακόμη υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για το δεύτερο όχημα που απέκτησε η υπηρεσία μέσα σε τέσσερα χρόνια, μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ.