, ,

15 Μαρτίου, 2022

Press Room

Με 27 ναι και 3 όχι πέρασαν από το Δ.Σ. Σερρών τα θέματα των αιολικών πάρκων


Κατά πλειοψηφία πέρασε τελικά από το δημοτικό συμβούλιο Σερρών τα 3 θέματα που αφορούσαν στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών στον Λαιλιά. Η συζήτηση των τριών θεμάτων είχε αναβληθεί κατά την συνεδρίαση στις 2 Μαρτίου μετά από πρόταση του Στέφανου Φωτιάδη, να έρθει εισήγηση από την περιβαλλοντολόγο κ. Μαρία Τερμετζιδου ώστε να έχουν πλήρη άποψη για τις μελέτες και όχι μόνο την θέση της εταιρείας. Η κ. Τερμετζίδου αν και συμφώνησε τελικά έκανε μια ανάλυση μόνο της νομοθεσίας δηλώνοντας αναρμόδια να κάνει εισήγηση για το θέμα, όπως ακριβώς είχε πει και στην επιτροπή διαβούλευσης.