,

24 Μαρτίου, 2021

Press Room

ΚΕΔΗΣ: 24.552 ευρώ για την παραγωγή Ντοκιμαντέρ


Στις 24.552 ανέρχεται το ποσό που θα δαπανήσει η ΚΕΔΗΣ προκειμένου να υλοποιήσει ένα ντοκιμαντέρ ιστορικού χαρακτήρα με τον τίτλο “η πόλη των Σερρών από τους αρχαίους χρόνους έως σήμερα” πρόκειται για ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ που θα αποτυπώσει σημαντικά γεγονότα που διαμόρφωσαν την εικόνα της πόλης μας.

Το ντοκιμαντέρ είναι απευθείας ανάθεση σε εταιρεία της Θεσσαλονίκης η οποία έχει εμπειρία στο κομμάτι του ντοκιμαντέρ.