, , ,

2 Σεπτεμβρίου, 2022

Press Room

«Έλα στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και δώσε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή σου!»- Οι εγγραφές συνεχίζονται


Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) είναι ένα δωρεάν, καινοτόμο δημόσιο σχολείο εκπαίδευσης ενηλίκων, με συνολική διάρκεια φοίτησης 2 εκπαιδευτικά έτη. Απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης παρέχεται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου. Το πρόγραμμα σπουδών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας διαφέρει από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης, διαθέτει πιο ευέλικτο περιεχόμενο, και έχει προσαρμοσμένη διδακτική μεθοδολογία και αξιολόγηση των εκπαιδευομένων.
Στόχος των Σ.Δ.Ε. είναι η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η ενίσχυση της προσωπικότητας και, τέλος, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα.
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες, συγκεκριμένα δύο εκπαιδευτικά έτη. Τα μαθήματα γίνονται σε απογευματινές ώρες (5-9) από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι:
· Ελληνική Γλώσσα
 
· Μαθηματικά
 
· Αγγλική Γλώσσα
 
· Πληροφορική
 
· Κοινωνική Εκπαίδευση
 
· Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 
· Φυσικές Επιστήμες
 
· Πολιτισμική – Αισθητική αγωγή
Μία από τις καινοτομίες που περιλαμβάνονται στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες από έναν Σύμβουλο Σταδιοδρομίας και έναν Σύμβουλο Ψυχολόγο σε κάθε σχολείο. Μαζί με την απόκτηση βασικών προσόντων και την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση των νέων τεχνολογιών, την εκμάθηση ξένης γλώσσας, και τη συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, που βελτιώνουν σημαντικά τις δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, που θεσμοθετήθηκαν στην Ελλάδα με τον νόμο 2525/97, αποτελούν ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς Πόρους.
Στις Σέρρες το ΣΔΕ στεγάζεται στο 6ο Γυμνάσιο Σερρών
 
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας : 23210-58811 & 58823
Κινητό: 6974200940 (κ. Κιολδέλης, Διευθυντής του ΣΔΕ Σερρών)