,

15 Ιουνίου, 2020

Press Room

Δήμος Σερρών: Τα δικαιολογητικά για επιπλέον χώρο τραπεζοκαθισμάτων


Σε εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που επιφέρει στις κανονιστικές πράξεις του Δήμου Σερρών o ν.4688/2020:

Α)  Στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας :

α. έχει άδεια και επιθυμεί την επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων ή,
β δεν έχει άδεια για φέτος και καταθέτει τώρα την αίτηση με βάση τις νέες ρυθμίσεις,

θα πρέπει να υποβάλει αίτηση με σχετικά δικαιολογητικά καθώς και υπεύθυνη δήλωση.
Αίτηση
Υπεύθυνη δήλωση

Β) Στην περίπτωση κατά την οποία, η αίτηση ενός επιχειρηματία, η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν έγινε αποδεκτή, είτε ο επιχειρηματίας που έχει άδεια δεν επιθυμεί την επέκταση της αλλά επιθυμεί μείωση τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρωνθα πρέπει να υποβάλει αίτηση με σχετικά δικαιολογητικά καθώς και υπεύθυνη δήλωση.
Αίτηση
Υπεύθυνη δήλωση

Γ) Οι επιχειρηματίες οι οποίοι επιθυμούν την απαλλαγή από το τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για το κατάστημα τους για το διάστημα από 14 Μαρτίου  έως 24 Μαίου 2020 σύμφωνα με την αριθ. 120/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να υποβάλει αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά.
Αίτηση

Η κατάθεση της αίτησης με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα γίνεται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Σερρών (γρ. 17).

Για τυχόν πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων στα παρακάτω τηλέφωνα :

Μπαρμπουτίδου Κατερίνα 2321350544
Μουρατίδης Βασίλης 2321350545