,

15 Ιουνίου, 2020

Press Room

Δήμος Σερρών: Απαλλαγή ανταποδοτικών τελών στις επιχειρήσεις


Ο Δήμος Σερρών σε εφαρμογή της υπ’ αρ. 119/2020 Απόφασης Δ.Σ., καλεί όσους διέκοψαν τη λειτουργία της επιχείρησής τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, να υποβάλλουν σχετικό αίτημα περί απαλλαγής από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού.

Η αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά στο email: [email protected],

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Δ.Τ.

Τηλ. επικοινωνίας: 2321350153 (Κελεφού Αμαλία)