, , ,

14 Ιουλίου, 2021

Press Room

ΔΕΥΑΣ Σερρών: Επικαιροποίηση δικαιολογητικών πολυτέκνων ενταγμένων στα Ειδικά Τιμολόγια


Παρακαλούνται οι Πολύτεκνοι που είναι ενταγμένοι στα Ειδικά Τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ να προβούν στην ετήσια επικαιροποίηση των δικαιολογητικών τους.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ή Ε1(Πρώτη σελίδα)

 2)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 3)ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ

 4)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΕΙ-ΤΕΙ) ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ (ΜΕΧΡΙ ΤΟ 25ο ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 6ο ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΑΝΩ)

Μπορείτε να βρείτε την αίτηση προς τη ΔΕΥΑΣ εδώ ( https://www.deyas.gr/aitiseis/aitisi21.docx. )

Η αποστολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση gramateia@deyas.gr

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα τηλ. 23210 83826 και 23210 83827.