,

19 Φεβρουαρίου, 2021

Press Room

Δ. Εμμανουήλ Παππά: Προκηρύχθηκε ο Διαγωνισμός για το αρδευτικό Παραλιμνίου


Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην Τ.Κ. Παραλιμνίου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 15 Μαρτίου 2021.Προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή κλειστού υπό πίεση υπόγειου δικτύου για αρδευτικούς σκοπούς. Η συνολική αρδευόμενη έκταση ανέρχεται στα 2.250,00 στρέμματα.

Οι αγρότες ποτίζουν είτε με πετρέλαιο, είτε μέσα από τα κανάλια, και αναμένεται το κόστος παραγωγής να μειωθεί αρκετά.

Προϋπολογισμός έργου, 2.091.000,00€, ενώ το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Τέτοιου είδους έργα, είναι προτεραιότητα για το Δήμο Εμμανουήλ Παππά, καθως ανάλογες μελέτες είχαν ξεκινήσει επί της Δημαρχιακής θητείας του Βαγγέλη Καλαθά, και ακολούθησαν ακόμη περισσότερες.

Μέχρι το 2023 ο δήμαρχος Δημήτρης Νότας ελπίζει να ενταχθεί και το αρδευτικό του ψυχικού, ενώ ήδη ψηφίστηκε κονδύλι για την υλοποίηση μελέτης για το αρδευτικό του Νέου Σκοπού.