,

18 Μαρτίου, 2021

Press Room

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Άλλαξε όψη το αμαξοστάσιο Σερρών


Αλλάζει όψη του αμαξοστάσιο των Σερρών, οι περισσότεροι χώροι του οποίου έχουν ήδη βαφτεί.

Παράλληλα, δημιουργήθηκαν νέοι χώροι για τους εργαζόμενους, αλλά και για την πολεοδομία.

φωτιστικά inde.gr