, ,

18 Ιανουαρίου, 2022

Press Room

Επιμορφωτικό πρόγραμμα 20 νέων Ρομά στις Σέρρες


Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα «ROMA PLATFORM 2020-Ανάπτυξη του Εθνικού Σημείου Επαφής για την κοινωνική ένταξη των Ρομά». Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει να αναπτύξει και να ενισχύσει την ικανότητα 20 νέων Ρομά στη λήψη αποφάσεων μέσω δημοκρατικών διαδικασιών, την λογοδοσία και τη διαφάνεια και να προωθήσει την πολιτική συμμετοχή τους ιδιαίτερα των γυναικών.

https://youtu.be/XGhivJK0-2M