1 Νοεμβρίου, 2019

Press Room

Υπουργείο Εξωτερικών: Προκήρυξη θέσης δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου


Το Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει για την προκήρυξη της θέσης του Δικαστή για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος στην αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου λήγει στις 6 Δεκεμβρίου 2019.

Στις 17.05.2020 εκπνέει η θητεία του εν ενεργεία δικαστή για την Ελλάδα και νυν προέδρου του Δικαστηρίου, καθηγητή Λίνου – Αλέξανδρου Σισιλιάνου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν όλες τις ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις για την επιτέλεση του υψηλού διεθνούς δικαιοδοτικού λειτουργήματος του μέλους του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Επίσης, να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (αγγλικά ή γαλλικά) και να έχουν τουλάχιστον παθητική γνώση της άλλης, επισημαίνει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και τα “πρότυπα βιογραφικά σημειώματα” που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι, στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/2Wyculn